verify.e-gov.am

Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգ

Կայքի այցելությունների տոկոսային հարաբերակցությունը ըստ երկրների

 • Հայաստան
 • 73.46%
 • Ռուսաստան
 • 9.47%
 • Չեխիա
 • 3.14%
 • Ֆիլիպիններ
 • 2.45%
 • ԱՄՆ (Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ)
 • 1.6%
 • Ֆրանսիա
 • 1.07%
 • Գերմանիա
 • 1.01%
 • Հոլանդիա
 • 0.74%
 • Հնդկաստան
 • 0.67%
 • Մեծ Բրիտանիա
 • 0.49%
 • Ուկրաինա
 • 0.41%
 • Իսպանիա
 • 0.4%
 • Վրաստան
 • 0.4%
 • Այլ
 • 4.69%