verify.e-gov.am

Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգ
Մուտքագրեք փաստաթղթի հսկիչ համարը և տրման ամսաթիվը
Հսկիչ համարը պետք է բաղկացած լինի միայն թվանշաններից ու լատինական տառերից և լինի 16 նիշ երկարությամբ:
Հսկիչ համարը պետք է բաղկացած լինի միայն թվանշաններից ու լատինական տառերից և լինի 16 նիշ երկարությամբ:
Փնտրվում է