verify.e-gov.am

Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգ
ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՎԱՎԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
verify.e-gov.am (մինչ 01.09.2022թ.՝ E-Verify.am) համակարգը ՀՀ պետական մարմինների կողմից տրամադրվող պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգ է: Այն նպատակ ունի առցանց տարբերակով փաստաթղթերի վավերականության ստուգման գործընթացը դարձնել առավել արդյունավետ և բարելավել պետական մարմինների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը:

Կայքը ներկայումս հնարավորություն է ընձեռում ստուգել հետևյալ փաստաթղթերի վավերականությունը`

  • Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցման վկայականներ,
  • Ապոստիլով վավերացված փաստաթղթեր,
  • ՀՀ բժշկական հաստատությունների կողմից տրվող ծննդի և մահվան բժշկական վկայականներ,
  • Ընտանեկան կարգավիճակի մասին տեղեկանքներ,
  • Դատվածության և հետախուզման առկայության վերաբերյալ տեղեկանքներ:
Մուտքագրեք փաստաթղթի հսկիչ համարը և տրման ամսաթիվը
Հսկիչ համարը պետք է բաղկացած լինի միայն թվանշաններից ու լատինական տառերից և լինի 16 նիշ երկարությամբ:
Հսկիչ համարը պետք է բաղկացած լինի միայն թվանշաններից ու լատինական տառերից և լինի 16 նիշ երկարությամբ:
Փնտրվում է